Vážená pani učiteľka/pán učiteľ, vitajte v prostredí Bobrovo !

Po registrácii a prihlásení sa do tohto prostredia budete mať k dispozícii úlohy súťaže Informatický bobor zo všetkých jej doterajších ročníkov. V Bobrove získate webový priestor na ďalšiu prácu s týmito úlohami – môžete si z nich niektoré vybrať a zostaviť svoj vlastný test.

Žiaci, ktorých vložíte do prostredia Bobrovo môžu pripravené testy riešiť vo Vami zvolenom čase. Ich riešenia sa uložia do tabuľky. V nej budete vidieť, ako Vaši žiaci úlohy riešili a následne skúmať, aké úlohy sú pre nich jednoduché a s riešením ktorých majú prípadne problémy.

V prostredí Bobrovo sme ku každej úlohe pridali aj vysvetlenie. Uvádzame v ňom podrobne popísaný postup jej riešenia, ktorý je často obohatený obrázkami a animáciami.

 

Prihláste sa:
Zaregistrujte sa